Program
Polaznicima je osigurana prehrana za vrijeme trajanja kampa, kao i sanitarni čvorovi, te tuševi s toplom vodom.
Postoji
Voditelji
Sitting by Campfire
Stručni tim obuhvaća magistre edukacije.
STEM

Polaznici će moći sudjelovati na edukacijskim radionicama.