top of page

OKVIRNI RASPORED

7:30     Buđenje

8:00     Doručak

8:30     Slobodno vrijeme

9:15     Najava dnevnih aktivnosti

12:30   Ručak i odmor

14:30   Edukativno-rekreacijske aktivnosti

18:00   Večera

19:45    Večernje aktivnosti (logorska vatra, kino večer, tematski                party  i ostale aktivnosti)

22:00  Odlazak kući ili spavanje u šatorima

23:00   Pregled dnevnog rada

9:30     Jutarnji program

 

17:30    Slobodno vrijeme

19:00   Slobodno vrijeme 

bottom of page