Program se održava na granici Varaždinske i Međimurske županije, uz rijeku Dravu, na čijem se teritoriju nalaze šuma i jezero koji su nam od velike važnosti za ispunjavanje planiranih aktivnosti.

Zbog kvalitetne realizacije projekta svaki kamp broji maksimalno 40 polaznika.

Svaka skupina opremljena je sigurnosnom opremom ukoliko to aktivnost zahtijeva.