top of page

Program se održava na granici Varaždinske i Međimurske županije, uz rijeku Dravu, na čijem se teritoriju nalaze šuma i jezero koji su nam od velike važnosti za ispunjavanje planiranih aktivnosti.

Zbog kvalitetne realizacije programa, preporučeni broj polaznika je maksimalno 35.

Svaka skupina opremljena je sigurnosnom opremom ukoliko to aktivnost zahtijeva.

bottom of page