Program se održava na granici Varaždinske i Međimurske županije, uz rijeku Dravu, na čijem se teritoriju nalaze šuma i jezero koji su nam od velike važnosti za ispunjavanje planiranih aktivnosti.

Zbog kvalitetne realizacije programa,  kamp broji maksimalno 40 polaznika.

Svaka skupina opremljena je sigurnosnom opremom ukoliko to aktivnost zahtijeva.